Wajibu,voor relatie en gezinstherapie

In verbinding met jezelf, de ander, de natuur en je cultuur

Ouder-kind en gezinsbehandeling

Complexe scheidingen


Praktijk Wajibu biedt therapie aan voor ouders die verwikkeld zijn in gecompliceerde scheidingen. Doel is dat kinderen weer meer in zicht komen en ouders in belang van die kinderen hun destructieve relatie- en communicatiepatronen leren herkennen en beteugelen in het belang van de kinderen en henzelf. Ouders zitten zelf ook vaak al jarenlang knel in deze patronen. Dit doe ik onder meer volgens een aantal principes van Kinderen uit de Knel.


Verbindend Gezag bij moeilijk gedrag

Praktijk Wajibu biedt therapie aan volgens de principes van Verbindend Gezag, Geweldloos Verzet of ook wel Non Violent Resistance (NVR) genoemd. Deze therapie is voor ouders. Het is bedoeld voor ouders wiens kind destructief gedrag vertoont naar anderen of zichzelf en waar ouders het gevoel hebben geen controle meer te hebben. Vaak zijn er escalerende relatiepatronen in het gezin waarbij agressie een rol speelt, maar het is ook toepasbaar voor ouders van kinderen die meer geïnternaliseerde problemen hebben die schadelijk zijn. In deze therapie leren ouders aanwezig te zijn in het leven van hun kind. Ze leren grenzen te stellen zonder geweld (de vicieuze cirkel van geweld), en ze leren netwerk te betrekken en taboes te doorbreken. Daarnaast betrek ik ook vaak de jongeren zelf bij de therapie en kijken we waar de angel zit in de (communicatie) patronen.


Op Verbindend gezag gebaseerd is nu ook een methode SPACE (supportive parenting for anxious childhood emotions) ontwikkeld voor ouders van kinderen die kampen met angstklachten.


De training Verbindend Gezag/Space kan ook gegeven worden aan schoolteams of andere teams die met kinderen werken, waarbij er een vicieuze cirkel is ontstaan van escalerende reacties en waarbij de teamleden het gevoel van machteloosheid ervaren.


U kunt meer lezen over verbindend gezag, nieuwe autoriteit in onze folders


Folder%20VBG%20voor%20ouders.pdf voor ouders.

Folder%20VBG%20voor%20leerkrachten.pdf voor leerkrachten of andere professionals die met kinderen werken.

Let op: Helaas wordt het aanbod niet meer vergoed.


Systeemtherapie

Ik bied ook systeemtherapie aan gezinnen waar problemen zijn ontstaan in de communicatie en relaties, al dan niet in combinatie met voorgaande methodieken.


Voor meer informatie of wilt u zich aanmelden of iemand verwijzen, dan kunt u contact met mij opnemen via het tel: 06-19077709 of email: praktijk.wajibu@gmail.com of i.verkaaik@praktijk-wajibu.zorgring.nl.